הזמינו את הספר "הבשורה על־פי מרקוס" ללא כל עלות!

הזמינו את הספר
"הבשורה על־פי מרקוס"
ללא כל עלות!

כתובת למשלוח הספר בחינם
ההזמנה מגיל 18 ומעלה

הבשורה על־פי מרקוס

הבשורה על־פי מרקוס נכתבה בתקופת בית שני, בערך בשנת 50 לספירה. מחבר הבשורה, יוחנן־מרקוס, היה יהודי יליד ירושלים. הוא כתב על חיי ישוע מנצרת בתקופת שליחותו. בחלק הראשון הוא מספר על מעשיו של ישוע בגליל; בחלק השני הוא מתאר בפרטי פרטים את עלייתו לירושלים בחג הפסח, ואת האירועים שהובילו למותו.

על־פי הבשורה, העם היה חלוק ביחסו אל ישוע. המונים התפעלו מתורתו, נדהמו ממעשיו, והלכו אחריו. ואילו אחרים פחדו ממנו כיוון שהוא ערער את המצב החברתי והרוחני מיסודו. ובכן, האומנם הוא בא למרוד בהנהגה הדתית או בשלטון הרומאי? מה הייתה מטרתו האמיתית של ישוע?

קריאת הבשורה על־פי מרקוס היא הזדמנות להכיר את דמותו החידתית והשנויה במחלוקת.