הבשורה על־פי מרקוס פרק י"ג

חבלי המשיח בראשיתם

ובצאתו מבית המקדש אמר לו אחד מתלמידיו: ״המורה, רְאה אֵילו אבנים ואֵילו בניינים!״

והשיב ישוע ואמר לו: ״אתה רואה את הבניינים הגדולים האלה? לא תישאר אבן על אבן שלא תופל ארצה.״

וכאשר ישב על הר הזיתים, מול בית המקדש, שאלו אותו פטרוס ויעקב ויוחנן ואנדרי, בהיותם לבדם איתו: ״אמוֹר לנו, מתי יהיו הדברים האלה? ומה יהיה האות כאשר כל הדברים האלה יהיו קרובים להתגשם?״

והשיב להם ישוע והחל לומר: ״היזהרו שאיש לא יַתעה אתכם! כי רבים יבואו בשמִי ויאמרו: ׳אני הוא!׳ ויַתעו רבים. וכאשר תשמעו על מלחמות ושמועות על מלחמות, אל תיבהלו, כי זה חייב לקרות, אך זה עדיין לא הקץ. עַם יקום על עַם וממלכה על ממלכה; ויהיו רעידות אדמה במקומות שונים, ויהיו רעב ומהומות. אלה חבלי הלידה בראשיתם.

״אולם אתם, היזהרו לכם! כי יסגירו אתכם לסנהדריות ולבתי כנסת, וילקו אתכם ויעמידו אתכם בגללי לפני מושלים ומלכים — לעדוּת להם. ותחילה צריך שהבשורה תוכרז לכל העמים. וכאשר יוליכו אתכם ויסגירו אתכם, אל תדאגו מראש לְמה שתאמרו ואל תתכננו, אלא מה שיינתן לכם באותה שעה, את זה תאמרו; שכן לא אתם תדברו, אלא רוח הקודש. ואח יסגיר את אחִיו להורג ואב את בנו; וילדים יקומו על הוריהם ויביאו למותם. ואתם תהיו שנואים על הכול בגלל שמי. אולם המחזיק מעמד עד הקץ, הוא ייוושע.״

השיקוץ המְשוֹמֵם

״אולם כאשר תראו את השיקוץ המְשוֹמֵם, אשר עליו דיבר דניאל הנביא, עומד במָקום שאינו צריך להיות בו״ — על הקורא להבין — ״אז על הנמצאים ביהודה לנוס אל ההרים. ומי שעל גג הבית, אל יֵרד אל הבית ואף אל ייכנס לקחת דבר מביתו. ומי שבשדה, אל ישוב לאחור לקחת את מעילו. ואוי להָרות ולמיניקות בימים ההם! והתפללו שמנוסתכם לא תהיה בחורף. כי הימים ההם יהיו ימי צרה אשר לא הייתה כמוה מראשית הבריאה אשר ברא אלוהים ועד עתה, ולעולם לא תהיה אחריה. ואילולא קיצר ה׳ את הימים, לא היה נושע כל בשר; אולם למען הבחירים אשר בחר, קיצר את הימים. ואז, אם איש יגיד לכם: ׳הנה המשיח כאן!׳ או: ׳הנה הוא שם!׳ אל תאמינו. כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר, ויתנו אותות ומופתים כדי להתעות, אם אפשר, אפילו את הבחירים. אולם אתם היזהרו! הנה אמרתי לכם הכול מראש.״

חזון השיבה וההתגלות

״אולם בימים ההם, אחרי הצרה ההיא, תֶחְשַך השמש והירח לא ייתן אורו; וכוכבי השמיים יפלו וצבא השמיים יזדעזע. ואז יראו את בן־האדם בא בעננים, בגבורה רבה ובכבוד. ואז הוא ישלח את מלאכיו ויקבץ את בחיריו מארבע הרוחות, מקצה הארץ ועד קצה השמיים.״

משל התאנה

״ולִמדו את המשל מן התאנה: כאשר ענפיה מתרככים ועליהָ מְנִצִים, אתם יודעים שהקיץ קרוב. כן גם אתם, כאשר תראו את הדברים האלה מתקיימים, דעו כי קרוב הוא, בשערים. אמן אני אומר לכם, חלוף לא יחלוף הדור הזה עד שכל אלה יתקיימו. השמיים והארץ יחלפו, אך דבריי לא יחלפו כלל.״

הֱיו ערניים

״אולם על אודות היום ההוא והשעה ההיא אין איש יודע, גם לא המלאכים שבשמיים וגם לא הבן, אלא רק האב. היזהרו! עִמדו על המשמר והתפללו! כי אינכם יודעים מתי העת ההיא. דומה הדבר לאיש שנוסע לארץ אחרת, ועוזב את ביתו, ונותן סמכויות לעבדיו, ולכל אחד את תפקידו, ועל השוער מְצווה שיהיה ערני. לכן הֱיו ערניים, כי אינכם יודעים מתי יבוא בעל הבית — בערב או בחצות הלילה או בעת קריאת התרנגול או לפנות בוקר — פן יבוא פתאום וימצא אתכם ישנים. את מה שאני אומר לכם, אני אומר לכולם: הֱיו ערניים!״

דילוג לתוכן