הזמינו את הספר "טיהור מצורע" ללא כל עלות!

הזמינו את הספר
"טיהור מצורע"
ללא כל עלות!

ההזמנה מגיל 18 ומעלה

טיהור מצורע

מסע התגלות בגליל

בשלהי תקופת בית שני קם מנהיג בגליל שקרא לעם לשנות את דרכו ולבטוח באלוהים. ישוע מנצרת שינה את חייהם של רבים בארץ ישראל במשך שליחותו, והשפעתו נמשכת בעולם כולו עד היום. עם זאת רבים רואים בו רק דמות חידתית. כל המבקש להבין את דמותו צריך לפנות לעדות הקדומה ביותר על חייו — הבשורה על־פי מרקוס. השאלה המרכזית שמעסיקה את מרקוס בספרו היא: מי הוא ישוע?

בבשורה על־פי מרקוס זהותו האמיתית של ישוע הולכת ומתגלָה דרך מעשיו ותורתו. הוא התחיל את שליחותו באזור הגליל והכריז: ״מָלאה העת וקרֵבה מלכות האלוהים! חִזרו בתשובה והַאֲמינו בבשורה!״ ישוע המחיש את בואה של מלכות האלוהים בהפגנת סמכותו: הוא לימד בסמכות, גירש רוחות רעות בתוקף סמכותו, ריפא רבים והפגין את סמכותו על הטבע. הוא אפילו הקים נערה לתחייה בכוח דברו בלבד: ״טליתא, קומי!״

השלטונות בגליל התנגדו לישוע, אך הוא זכה להערצתם הרַבָּה של המוני העם. לעומת אזור הגליל, ירושלים הייתה מוקד ההתנגדות אליו. כדי להשלים את שליחותו הוא היה חייב לעלות לירושלים בחג הפסח. בדרך לירושלים ישוע לימד את תלמידיו על תכלית שליחותו, והזהיר אותם כי הוא יידחה וייהרג שם. תפיסתם החלקית את זהותו מנעה מהם להבין את דבריו. ביום השלישי אחרי מותו על הצלב קם ישוע לתחייה והתגלה אליהם. רק אז הגיעו תלמידיו להבנה מלאה של זהותו ושל שליחותו.

בספר ״טיהור מצורע״ מובאים קטעים נבחרים מתוך הבשורה על־פי מרקוס אשר מתארים את מעשי ישוע, תורתו, משפטו, מותו ותחייתו. כל קטע מלוּוה בפרשנות אשר חוקרת את התגלות זהותו של ישוע.