הבשורה על־פי מרקוס פרק ג'

ושוב נכנס לבית הכנסת. והיה שם איש שידו יְבֵשָׁה. והתבוננו בו לראות אם ירפא אותו בשבת, כדי שיוכלו להאשים אותו. ואמר לאיש שידו יְבֵשָׁה: ״קום ועמוד במרכז.״

הבשורה על־פי מרקוס פרק ב'

ולימים שוב נכנס לכפר נחום, ונודע שהוא בבית. ומיד נאספו רבים כל כך, עד כי לא היה עוד מקום, אפילו לא בפתח הבית. והוא דיבר אליהם את דבר־האלוהים.