תחייתו של ישוע

אולם הוא אמר להן: ״אל תִירֶאנה. אתן מחפשות את ישוע מנצרת אשר נצלב. הוא קם לתחייה! הוא איננו כאן! הנה המקום שהניחו אותו.

מותו של ישוע

וישוע זעק בקול גדול ונפח את רוחו. […] וכאשר שר המאה, שעמד מולו, ראה שכך צעק ונפח את רוחו, אמר: ״באמת האיש הזה היה בן־האלוהים!״

״טליתא, קומי!״

טליתא קומי

והוא אחז בידה של הילדה ואמר לה: ״טליתא, קומי!״ שתרגומו: ״נערה, אני אומר לך, קומי!״ ומיד קמה הנערה והתהלכה.

השקטת סערה

והוא התעורר, גער ברוח, ואמר לים: ״דום! הירגע!״ אז פסקה הרוח והייתה דממה גדולה. ואמר להם: ״למה אתם פוחדים כל כך? איך זה שאין בכם אמונה?״

ריפוי איש משותק

ולאחר שפרצו פתח, הורידו את האלונקה עם המשותק השוכב עליה. כאשר ראה ישוע את אמונתם, אמר למשותק: ״בני, נסלחו לך חטאיך.״

טיהור מצורע

ובא אליו איש מצורע, התחנן לפניו, וכרע על ברכיו לפניו ואמר לו: ״אם אתה רוצה, תוכל לטהר אותי.״

הליכה על המים

ובאשמורת הרביעית של הלילה הלך לעברם, מהלך על הים, ורצה לעבור על פניהם. אולם בראותם אותו מהלך על הים חשבו שהוא רוח רפאים וזעקו.

ריפוי בשבת

ושוב נכנס לבית הכנסת. והיה שם איש שידו יְבֵשָׁה. והאנשים התבוננו בו לראות אם ירפא אותו בשבת, כדי שיוכלו להאשים אותו. ואמר לאיש שידו יְבֵשָׁה: ״קום ועמוד במרכז.״

הכנעת האיש החזק

וקרא אותם אליו, והחל לדבר אליהם במשלים ואמר להם: ״איך יכול השטן לגרש את השטן? וממלכה, אם היא מפולגת בתוך עצמה, אותה ממלכה אינה יכולה לעמוד.״

גירוש לִגְיוֹן

כאשר ראה את ישוע מרחוק, רץ והשתחווה אליו, וצעק בקול גדול ואמר: ״מה לי ולך, ישוע, בן אֵל עֶלְיוֹן? אני משביע אותך באלוהים — אל תְענה אותי!״

אין נביא בעירו

ואמר להם ישוע: ״נביא אינו בזוי אלא בעירו, ובין קרוביו, ובביתו.״ והוא לא היה יכול לעשות שָם שום גבורה, רק על חולים אחדים סמך את ידיו וריפא אותם.

גירוש רוח טמאה בכפר נחום

״מה זאת? מה התורה החדשה הזאת, שאפילו את הרוחות הטמאות הוא מצווה בסמכות והן נשמעות לו?״ ומיד יצא שִמְעוֹ בכל אזור הגליל.